اطلاعات تماس شرکت رادیرا


آدرس:


تهران، خیابان شریعتی، خیابان پاسداران، سروستان پنجم، پلاك 13 کدپستی: 1661933911

تلفن :

22854075 ، 22840162 ، 22840111 (9821+)


فکس :

22841756 (9821+)


وب سایت:

http://www.radira.com


ایمیل :


info@radira.com

مدیرعامل: محمود جنیدی

joneidi@radira.com

 

رئیس هیات مدیره:سید محمود حسینی کلهرودی

hosseini@radira.com

 

عضو هیات مدیره: علی تراب زاده

torabzadeh@radira.com

 

عضو هیات مدیره: عباس سبک رو

sabokrou@radira.com