خدمات شرکت رادیرا

Services Provided By Radira

خدمات شرکت رادیرا عبارتند از: سیویل و شهرسازی، خدمات مکانیکال و الکتریکال، نصب مخزن، لوله کشی، ابزار دقیق، عایق سازی و رنگ و پیش راه اندازی