احداث مخزن و سد خاكي محوطه مخزن
جزیره لاوان, ایران
کارفرما: شركت نفت فلات قاره ايران

احداث مخزن و سد خاكي محوطه مخزن

تصاویر دیگر پروژه:


سال شروع: 1982
سال خاتمه: 1983
نفر-ساعت: 60,000
مبلغ قرارداد: 75,000,000 ریال
زمینه فعالیت:
نفت و گاز
خدمات انجام گرفته:
احداث سد خاكي محوطه مخازن - ساخت يك دستگاه مخزن اتمسفريك - لوله كشي هاي آتش نشاني - نصب ابزار دقيق - لوله كشي هاي جديد و اتصال به سيستم موجود