خط لوله گاز از جزيره سيری به جزيره کيش و ايستگاه تقويت فشار (مشارکت رادیرا - چگالش)
جزایر کیش و سیری, ایران
کارفرما:شرکت نفت فلات قاره ايران

خط لوله گاز از جزيره سيری به جزيره کيش و ايستگاه تقويت فشار(مشارکت رادیرا - چگالش )
تصاویر دیگر پروژه:سال شروع: 2004
سال خاتمه: 2008
نفر-ساعت: 700,000
مبلغ قرارداد: 128,883,044,105 ریال
زمینه فعالیت:
نفت و گاز
خدمات انجام گرفته:
انجام عملیات سیویل واجرائی نصب سازه های فلزی،تجهیزات مکانیک، لوله کشی،برق،ابزار دقیق،رنگ و عایقکاری و کلیه کارهای پیش راه اندازی و تکمیل مکانیکی مربوط به پروژه احداث واحد استحصال گاز مایع و اسکله دو منظوره نفتی-تدارکاتی جزیره لاوان