احداث واحد استحصال گاز مایع و اسکله دو منظوره نفتی-تدارکاتی جزیره لاوان
جزیره لاوان, ایران
کارفرما:شرکت مهندسین مشاور چگالش

احداث واحد استحصال گاز مایع و اسکله دو منظوره نفتی-تدارکاتی جزیره لاوان
تصاویر دیگر پروژه:سال شروع: 2007
سال خاتمه: 2009
نفر-ساعت: 285,000
مبلغ قرارداد: 71,983,157,753 ریال
زمینه فعالیت:
پتروشیمی
خدمات انجام گرفته:
انجام عملیات سیویل واجرائی نصب سازه های فلزی،تجهیزات مکانیک، لوله کشی،برق،ابزار دقیق،رنگ و عایقکاری و کلیه کارهای پیش راه اندازی و تکمیل مکانیکی مربوط به پروژه احداث واحد استحصال گاز مایع و اسکله دو منظوره نفتی-تدارکاتی جزیره لاوان