طرح توسعه پالايشگاه تهران
تهران, ایران
کارفرما:شرکت مهندسین مشاور چگالش

طرح توسعه پالايشگاه تهران

تصاویر دیگر پروژه:
سال شروع: 2008
سال خاتمه: در دست اجرا
مبلغ قرارداد: 206,358,800,000 ریال
زمینه فعالیت:
نفت و گاز
خدمات انجام گرفته:
عملیات اجرائی ساختمان و نصب (C)،پیش راه اندازی و همکاری با کارفرما در راه اندازی و آزمایش عملکرد پروژه واحدهای تصفیه نفتای سبک و ایزومریزاسیون، مخازن ذخیره میانی به همراه کلیه متعلقات مربوطه، واحد فلر، پکیج نیتروژن، لوله کشی های interconnection، ایستگاه کاهش فشار(Let down) برای بخار فشار بالا و گاز طبیعی و LPG، سیستم کندانس فشار متوسط و پائین، ساختمان کنترل، پستهای اصلی و فرعی برق و دیگرفعالیتهای لازم جهت تکمیل کار در پالایشگاه تهران