سایر زمینه‌ها

سایر زمینه‌های فعالیت

Radira's Fields of Activities

لیست زیر پروژه هایی در سایر عرصه های صنعتی را که شرکت رادیرا در آن نقش داشته است را نشان می دهد:

ساخت جرثقيل هاي زرافه اي مجتمع كشتي سازي خليج فارس- بندر عباس
احداث كارخانه توليد سيلندر پيك نيكي