معرفی شرکت رادیرا

شرکت رادیرا درسال 1360 با انگیزه انجام خدمات فنی و مهندسی واجرای پروژه های صنعتی مخصوصا در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی تاسیس گردیده و از بدو تاسیس تا کنون توانسته است با اجرای پروژه های مختلف که اکثرآنها درجزایر و مناطق جنوبی ایران بوده اند، منشا خدمات قابل توجهی درحد توان خود باشد.
این شرکت علاوه بر اجرای پروژه ها ، تعلیم و تربیت نیروهای متخصص در رده های مختلف را وجهه همت خود قرار داده و در این امر نیز به توفیقات باارزشی دست یافته است. درپروسه اجرای پروژه ها همواره کیفیت مورد قبول کار ، اجرای به موقع پروژه، رضایت کارفرما و رضایت کارکنان ، کارگران و پیمانکاران جزء را درنظر داشته و به انجام رسانده است. شرکت رادیرا دارای گواهینامه ISO 9001:2008 درمدیریت کیفیت بوده و همچنین دارای گواهینامه تعیین صلاحیت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با پایه 1 در رشته صنعت می باشد.