تصفیه آب

تصفیه آب

Radira's Fields of Activities

در زیر لیستی از پروژه های مربوط به تصفیه آب را که شرکت رادیرا انجام آنها را عهده دار بوده مشاهده می کنید:

ساخت مخازن ذخيره آب خام و تصفيه شده واحد تامين و تصفيه آب - شهرستان جم